Prosjekt 2018 konferansen 7. november.

Med 223 påmeldt fra Prosjekt Norges partnere og andre fra sektorene Bygg og Anlegg, IKT, Energi, øvrige næringsliv og offentlige etater, presenterte Prosjekt Norge et godt program ovenfor et solid og kvalifisert publikum.

I forbindelse med konferansen delte Bygg21 ut Beste praksis-priser.

Vinnerne ble:

Ole Morten Skaret (Veidekke) og Evy Sæther (SiT)

Ingrid Stange (Drøbak Montesorri skole), Ellen Heier (Snøhetta) og Peder Lunde (Skanska).

Begrunnelsene for tildelingen:

Studentsamskipnaden i Trondheim og Veidekke – Moholt 50-50

Evy Sæther (SiT) og Ole Morten Skaret (Veidekke)

Det har i mange år vært en utfordring å få bygget nok studentboliger landet rundt. Studentsamskipnaden i Trondheim har sammen med Veidekke tatt grep i prosjektet Moholt 50-50 og satset på samspill og valgt en god modell for gjennomføring og samarbeid mellom byggherre, entreprenør og de ulike underentreprenørene og leverandørene.

Prosjektet er på ca. 23.000 m2 og med kort byggetid på en relativt liten tomt. For å komme i mål har alle aktørene vært med å planlegge både fremdrift og rekkefølge i arbeidet fra dag en, noe som har medført stort eierskap og engasjement for det totale prosjektet både når det gjelder tid og kost. Det er meldt om god stemning og trivsel på byggeplassen under byggingen. Mange interessenter har også vært involvert. Det gode samspillet ble gjennomført til «siste spiker».

Resultatet av det gode samspillet er at et ambisiøst og stort prosjekt er gjennomført med tverrfaglig samarbeid, fått til en god industrialisert prosess og med god kvalitet på sluttproduktet.

Prosjektet har fått mye oppmerksomhet på flere områder og bl.a. mottatt Trondheim kommunes energisparepris, Årets trebyggeri 2016 og mest bærekraftige bygg 2017.

Studentsamskipnaden og Veidekke setter standard for god samhandling gjennom prosjektet Moholt 50-50. Studentsamskipnaden og Veidekke bruker og deler Beste praksis Samhandling.

 

Snøhetta – Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole

Ellen Heier (Snøhetta), Ingrid Stange (Drøbak Montesorri skole) og Peder Lunde (Skanska)

Powerhouse Drøbak Montessori Ungdomsskole er dimensjonert for 80 elever og sto ferdig i mars 2018. Dette er det første ferdigstilte nybygget, og det første skolebygget, som lever opp til Powerhousedefinisjonens strenge miljøkrav.

Prosjektet er også det første ferdigstilte nybygget som er planlagt og prosjektert ihht den workshop-baserte prosessmodellen som ligger til grunn i Powerhouse. Denne prosessen krever tidlig involvering og god relasjonskompetanse, og innebærer blant annet at deltakerne oppfordres til å tenke utenfor sitt eget fagfelt, og er åpne for synspunkter på egen praksis fra andre fagområder. Det gir en grunnleggende helhetlig forståelse av prosjektet, og økt respekt for hverandres kompetanse.

Metoden likestiller alle fag og gir reell innflytelse for alle utover det man kanskje kan oppleve i et «vanlig» prosjekt. Dette bidrar til et godt engasjement og eierskap til prosjektet i hele prosjektgruppen, og at det er enklere å få rett kompetanse til rett tid.

Snøhetta setter standard for Beste praksis tverrfaglig kompetanse ved bruk av den workshop-baserte prosessmodellen.