en robotarm og en vanlig arm som berører fingrene

Det er mange muligheter innen…