Tittel på avhandlingen: Exploiting Available Data Soruces for Ex-Post Evaluation of Railway Projects: Case illustrations with traffic and mobile phone data.

Prøveforelsening: Evaluering av jernbane og vegprosjekter. Likheter og særtrekk ved de to typene prosjekt.

Prøveforelesning og disputas er åoen for alle interesserte.

Institusjon: Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU.

Les mer her