Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Næringslivsringen: BM-dagen 2023

NTNU Trondheim, Realfagsbygget Realfagsbygget, Høyskoleringen,Trondheim

Næringslivsringen er et samarbeidstiltak mellom studenter, næringen og studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Det største enkeltarrangementet for rekruttering […]

Concept: Usikkerhet i nyttekostnadsanalyser

Digitalt møte

I utredninger av potensielle vegprosjekter spiller nytte-kostnadsanalyser en viktig rolle. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet uttrykkes ved lønnsomhetsmål som netto nåverdi og netto […]

Arena Digitalisering – NS-EN ISO 19650 Workshop

Statkraft Lilleakerveien 6,Oslo,Norge

Hvordan kobler vi prosjektledelse og informasjonsledelse - sett fra prosjektleders praktiske perspektiv Tidligere workshoper om NS-EN ISO 19650 har hatt […]