Teamutvikling for prosjektledere og -eiere.

Vi tar utgangspunkt i NTNUs program Eksperter i team som utvikler studentenes samarbeidskompetanse ved å reflektere over og lære av konkrete samarbeidssituasjoner i gjennomføringen av et prosjekt. Det tverrfaglige teamarbeidet benyttes til å utvikle samarbeidskompetanse som gjør teamarbeidet mer produktivt. Dette bør ha både relevans og nytteverdi også for næringslivet i gjennomføring av prosjekter.

Innledere – erfarne prosessledere fra NTNU og Equinor:

Ingrid Wall, Prosjektleder i Equinor og bransjeansvarlig i PMI Norway Chapter

Høy yteevne i prosjekter gjennom effektive og verdiskapende team var temaet for Ingrids masteroppgave i 2010.  Hypotesen var at et prosjekts suksess er helt avhengig av denne typen team.  Analysen ga et godt bilde av sterke og svake sider ved utvikling av prosjektteam i Statoil i 2010. Funnene i oppgaven er generelle og gjenkjennbare for andre bedrifter, også i dag.  Det vil bli gitt noen refleksjoner og observasjoner rundt forskjeller i 2020 sammenlignet med 2010.

Mette Mari Wold Johansen. Stipendiat ved Eksperter i Team/NTNU og Marius Lervåg Aasprong. Universitetslektor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

Målet med seminaret er å gi deltakerne en innføring i:

·         Ressursstyring og gjennomføringskapasitet i prosjektteam.
·         Tverrfaglighet som ressurs: Hvordan utnytte potensialet i teamet?
·         Verktøy for å bygge team – tips og øvelser for effektive team.

Seminar om Teamutvikling hos OPAK

Sted: Engebrets vei 7, 0275 Oslo
Tid: 12. februar kl 09:00-13:00 (Registrering fra 08:30)
Påmeldingsfrist: 6. februar