bilde av tre menn foran en skjerm

F.v.: Erik Aursnes Dammen, Lars Kristian Hunn, Morten Aaagaard.  Alle fra Marstrand.

logoer av NTNU, Prosjekt Norge og Marstrand

Strukturer er viktige, men det er menneskene det kommer an på! Riktig sammensetting og utvikling av teamet er en avgjørende suksessfaktor.

 

Dette utviklingsprogrammet skal samle og dele kunnskap om premissene for å kunne bygge og vedlikeholde et høyt presterende team i prosjekter.

 

Deltakerne representerer et bredt utvalg av verdikjeden i bygg og anlegg og dekker både privat og offentlig sektor. De har det til felles at ser at det er menneskene i prosjektene det kommer an på. Strukturene som etableres i form av gjennomføringsmodeller, kontrakter, organisasjonsstrukturer og systemer legger ulike rammer for teamene. Derfor er utfordringene mange og ulike når teamet skal settes sammen og utvikles i ulike situasjoner.

 

Uansett situasjon ønsker vi å ha høyt presterende team. Derfor må vi ha mer kunnskap om dette.

  • Hvordan settes gode team sammen av ulike individer?
  • Hvordan kontraheres gode team til prosjektet?
  • Hvordan vedlikeholdes og videreutvikles et godt team i løpet av prosjektet?
  • Hvordan påvirker rammene og strukturene vi definerer teamets prestasjon?

Prosjektet skal levere en digital veileder gjennom Prosjekt Norge.

Første arbeidsmøte ble gjennomført tirsdag 8. september på Ulven hos Construction City. Det markerte for mange av deltakerne et kjærkomment møte med kolleger fra andre virksomheter og den første skikkelige fysiske samlingen på lenge (innenfor Covid-19 retningslinjer selvsagt). Engasjementet var som ventet stort og utveksling av synspunkter og erfaringer ga et godt utgangspunkt for videre arbeid.