Olav Torp, på vegne av Faggruppe Byggeprosess ved NTNU og andre kollegaer og venner ved NTNU, har skrevet et minnord til Kjell Austeng, som her gjegis i sin helhet:

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Kjell Austeng, vår kjære venn og kollega gjennom mange år, gikk bort søndag 5. desember etter lang tids sykdom. Kjell ble 78 år gammel.

Kjell kom til NTH/NTNU i 1984, etter å ha jobbet 10 år i kraftbransjen og i Selskapet for industrivekst (SIVA). Hans praktiske tilnærming har hele tiden preget hans måte å undervise og forske på.

Kjell hadde sentrale bidrag i å utvikle prosjektledelse som fagområde ved NTNU og i Norge, gjennom sentrale bidrag i blant annet forskningsprogram som PS2000 og Concept, samt gjennom Norsk Senter for prosjektledelse/Prosjekt Norge og Etter- og videreutdanningsprogrammet i prosjektledelse.

Usikkerhetsanalyse og usikkerhetsstyring i prosjekter er et område hvor Kjell hadde spesielt fokus. Kjell hadde en helt sentral rolle i utvikling av dette fagområdet ved NTNU, men også for industrien og spesielt aktører som Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Statsbygg. Metoder Kjell utviklet benyttes fortsatt aktivt i store statlige prosjekter for at prosjektene skal ha et godt kostnadsestimat og god styring av usikkerhet.

Kjell fungerte som en mentor for kollegaer, men også for mange studenter. Kjell var faglig sterk, positiv, nysgjerrig/lærevillig, omtenksom, tenkte på andre foran seg selv, men kunne også noen ganger være bestemt. Et eksempel på det siste var når en av hans masterstudenter ville gi opp og ikke levere masteroppgaven, hvorpå Kjell bestemt sa at hvis studenten trodde at det var bare å gi opp så trodde han feil. Masteroppgaven ble fullført, men det var nok mest av hensyn til studenten at Kjell sa det slik han gjorde.

Når han ble pensjonist i 2008 fortsatte Kjell å bidra mye, både med sensur, i etter- og videreutdanning, men også i oppdrag. Han var helt sentral i et prosjekt med Strålsikkerhets­myndigheten i Sverige om usikkerhet knyttet til nedbygging av Svensk kjernekraft.

Når Kjell ble alvorlig syk holdt vi fortsatt kontakt og han viste fortsatt interesse for hva som foregikk i fagmiljøet.

Vi vil alle takke deg for det du var for dine kollegaer og for fagmiljøet.

Vennlig hilsen Olav Torp på vegne av Faggruppe Byggeprosess ved NTNU og andre kollegaer og venner ved NTNU.