Vi ønsker alle partnerne i Prosjekt Norges velkommen til nyårets første Partnerforum hos Sweco. Denne gangen vil vi legge vekt på å presentere et utvalg av den omfattende forskningen i regi av Prosjekt Norge.

  • Vi gir lite tilbakeblikk på hvordan forskning som på et tidspunkt var “hårete” nybrottsarbeid etter hvert er blitt til etablert praksis i virksomhetene. Mye av tiden vil benyttes til å presentere pågående forskning. Vi arbeider også med et par spennende innlegg fra eksterne innledere.  Til slutt vil vi se litt fremover mot nye forskningsinitiativ.
  • Dette blir en spennende dag som man bør få med seg!  Om du ikke har anledning ser vi gjerne at du melder på en stedfortreder. Det er også tatt høyde for at man kan melde på et par kolleger ekstra fra egen organisasjon.
  • Vi har samlet flere interessante og inspirerende innledere.
Tid Sak Med
09.30-10.00 Kaffe, registering, mingling
10.00-10.05 Velkommen Sweco
10.05-10.20 Generalforsamlingssaker (årsrapportering 2019, handlingsplan 2020, regnskap 2019, budsjett 2020) Styreleder/senterledelsen
10.20-10.30 Eiers åpningstale Olav Bolland, dekan IV-fakultetet, NTNU
10.30-10.45 PS2000/NSP/Prosjekt Norge-forskning gjennom 25 år, fra nybrottsarbeid til standard praksis Bjørn Andersen, NTNU
10.45-11.15 Organizational project management (OPM), tilbud om å bruke nettbasert verktøy Ralf Müller, BI
11.15-11.45 Hvordan unngå useriøse/kriminelle underentreprenører i norsk BAE-næring? Ola Lædre, NTNU
11.45-12.30 Lunsj
Håndtering av prosjekter med et krevende interessentbilde, tre refleksjoner:
12.30-13.00 Erfaringer fra Norges første forsøk med interkommunal reguleringsplan, Nye Veiers E18 Dørdal – Grimstad …..
13.00-13.30 Kraftledningsprosjekter i bynære områder Siri Revelsby, Statnett, prosjektleder Hamang-Bærum-Smestad
13.30-14.00 Nytt regjeringskvartal, inkl. Y-blokka Knut Jørgensen, Statsbygg, prosjektdirektør Nytt Regjeringskvartal
14.00-14.15 Pause
14.15-14.35 Beslutninger og digitalisering i prosjektgjennomføring Jon Lereim, BI
14.35-14.50 AI/maskinlæring i prosjekter Ralf Müller, BI/Nils Olsson, NTNU
14.50-15.25 Åpen diskusjon om aktuelle tema for faglige arrangementer i regi av Prosjekt Norge og nye forskningsinitiativ
15.25 Avslutning. Vel hjem. Styreleder/senterledelsen