Preben Carlsen, Sandkassa, delte erfaringer med styringsgruppen i BAE-programmet den 6. juni

Han tok for seg hvordan en kan konvertere samfunnsproblemer til nye muligheter. Han har selv tatt initiativ til mange nye produkt-, tjenester og bedriftsetableringer ved å tenke stort og handle smått. Funker det så kan det skaleres opp til å bli betydelig. Det krever engasjement og risikovilje. Det må være lov å mislykkes for å kunne lykkes. Innlegget inspirerte til mange nye tanker og ga et løft i diskusjonen om BAE-programmet sine oppgaver framover.

Carlsen er også en av innlederne på årets prosjektkonferanse PROSJEKT 2019 hvor vi blant annet feirer Prosjekt Norges 20-års jubileum.  Påmeldingen har startet.