Prosjekt Norge og WSP inviterer til frokostmøte om veien til mer verdi i bygg- og anleggsbransjen, hvor misforholdet mellom gjennomføringsmodellene, kontraktsformene og aktørenes forventninger til økt verdiskaping blir belyst og forsøkt løst.

Tid og sted: 11. juni 2018 07:30 til 10:00, Clarion Hotel & Congress Trondheim, Brattørkaia 1. PÅMELDING HER.

Bygg- og anleggsbransjen møter stadig nye krav til økt verdiskaping, og alle er opptatt av det samme. Det skal bygges mer vei for pengene, mer bane, mer flyplass og mer sykehus, samtidig som det skal bygges effektivt, sikkert og bærekraftig, og gi økt verdi for alle.

Hvordan skal bygg- og anleggsbransjen imøtekomme kravene om økt verdiskaping i en tid hvor prosjektene er mer fragmenterte, komplekse og sammensatte enn før, og de etablerte gjennomføringsmodellene og kontraktene ikke lenger tilfredsstiller forventningene som stilles av aktørene i bransjen?

Prosjekt Norge og WSP inviterer til frokostmøte om veien til mer verdi i bygg- og anleggsbransjen, hvor nettopp misforholdet mellom gjennomføringsmodellene, kontraktsformene og aktørenes forventninger til økt verdiskaping blir belyst og forsøkt løst. Hvordan påvirker kravene til økt verdiskaping dagens kontrakt- og gjennomføringsmodeller? Hva mener byggherrer, entreprenører og rådgivere om denne utviklingen, og hvordan innretter de seg?

I frokostseminaret vil du få med deg følgende innlegg:

  • Ole Jonny Klakegg, professor ved NTNU, vil dele sine erfaringer og tanker rundt gjennomføringsmodeller og verdiskaping
  • Olav Ellevset, daglig leder for Fosenbrua AS, vil redegjøre for hva han tenker om byggherrens behov og forventninger, og hvilken betydning dette vil ha for eier, bruker og leverandører
  • Trond Krogstadmo, regiondirektør i Skanska vil belyse entreprenørens muligheter og forventninger
  • Ove Nesje, prosjektdirektør i Statens Vegvesen, vil snakke nærmere om hvordan Statens Vegvesen ser på dette for fremtidige prosjekter

 

Program:

07:30 – 08:00:  Frokost

8:00 – 08:05:  Velkommen v/ Are-Magne Kregnes, regiondirektør i WSP

08:05 – 08:25:  Veien til mer verdi? Ole Jonny Klakegg, professor ved NTNU

08:25 – 08:45:  Byggherrens behov og forventninger. Olav Ellevset, daglig leder i Fosenbrua AS

08:45 – 09:05:  Pause og mingling

09:05 – 09:25:  Entreprenørens muligheter og forventninger. Trond Krogstadmo, regiondirektør i Skanska

09:25 – 09:45:  Slik Statens Vegvesen ser det. Ove Nesje, prosjektdirektør Statens Vegvesen

09:45 – 10:00:  Paneldebatt og oppsummering ved Bjørn Andersen, NTNU/Prosjekt Norge