Tema: Hvordan sette krav til BIM-leveranser?»

Dette gjøres i dag i varierende omfang og på mange ulike måter. Dette påvirker i stor grand hvordan vi samhandler, hvilke konflikter som oppstår og hvordan vi utnytter digitale verktøy og prosesser. Nye forslag til løsninger utvikles – og tas i bruk på ulik måte. Hva finnes nå, hva er våre erfaringer og hva bør utvikles for å bedre det digitalt støttede samspillet i reelle prosjekter?

Denne samlingen vil gjennomføres som en workshop med stor grad av diskusjon – og vil kunne følges opp med konkrete tiltak for videre arbeid i CoP-en for Digital samhandling.

PÅMELDING (frist 02.12)

5.  desember kl. 09.00-12.00 hos WSP Norge AS i Fred Olsensgate 1, Oslo

Program:  kl. 09.00-12.00  (forbehold om endringer)

09:00 – 09:10     Velkomst, runde rundt bordet

09:10 – 09:30     Kort presentasjon fra WSP innen digitalisering

09:30 – 09:40     Hvordan setter vi krav til digitale leveranser; Mentimetersspørring

09:40 – 10:00     Hvilke «systemer» har vi dag – og hva kan vi se for oss i fremtiden.
Faglig presentasjon av Eilif Hjelseth, professor i BIM, NTNU

10:00 – 10:10     Erfaring med utvikling av BIM-manualer i Statsbygg.
Faglig presentasjon fra Harald Onarheim, daglig leder i DigiBIM

10:10 – 10:20    Kort pause/nettverking

10:20 – 10:30     Oppfølgingsspørsmål etter presentasjon, start av gruppearbeid

10:40 – 11:00    Gruppediskusjoner om dagens praksis og fremtidig løsning (Ta med PC)

11:00 – 11:20     Korte presentasjon fra gruppevise diskusjoner

Prioritering av videre arbeid med

11:20 – 11:30     Pluss/delta oppsummering, tema, tid og sted for neste møte i CoP Digital samhandling

11:30 – 12:00     Enkel servering/nettverking

 

CoP Digital samhandling, nettside: https://prosjektnorge.no/hvaskjer/cophoved/cop-digitalisering/

 

Kart: https://www.google.com/maps/place/WSP+Norge/@59.908839,10.746962,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf224b0b35feb8b9f?sa=X&ved=2ahUKEwj80OXLy-vlAhWy1aYKHTYfAdYQ_BIwCnoECA8QCA