Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

KA Eierstyring og Porteføljestyring

Velkommen til nytt KunnskapsArena frokostmøte I dag har får vi innblikk i erfaring med eierstyring og porteføljestyring i Statsbygg. Erfaringer […]

KA Lean – Samspill

Digitalt møte

Nytt møte i KunnskapsArena Lean, i samarbeid med Lean Construction/LC-NO og Veidekke Dagens hovedinnleder er Atle Engebø fra Concept-programmet. Innenfor […]

Nytt Vann 2040 Tertialmøte 3

Oslo Met

Innbydelse er sendt. Kan du ikk delta, vær snill å gi beskjed til Tom Baade-Mathisen. Mobil: 45401206

Jubileum med Prosjektledelse-programmet ved NTNU

Britannia Dronningens gate 5,Trondheim

1.november 2023 arrangerer Fagprogrammet i prosjektledelse i samarbeid med Prosjekt Norge mini-konferansen Executive Project Forum på Britannia Hotell i Trondheim. […]

Næringslivsringen: BM-dagen 2023

NTNU Trondheim, Realfagsbygget Realfagsbygget, Høyskoleringen,Trondheim

Næringslivsringen er et samarbeidstiltak mellom studenter, næringen og studieprogrammene innen bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Det største enkeltarrangementet for rekruttering […]