Resultater fra Prosjektstyring år 2000 (PS 2000)

Resultater produsert gjennom forskningsaktiviteten i PS2000

FoU-ProsjektÅrstallAnsvarlig akademisk institusjonResultater for nedlasting
PS2000 Oppsummering2003 (1999)NTNUHovedprosjekt-PS2000-oppsummering
Risiko og internasjonale anbudskonkurranser1999SINTEFDelprosjekt-risiko-og-int-anbusdkonkurranseer
Kontraktstandard for IT-prosjekter med veiledning1999NTNUDelprosjekt-kontraktstandard-for-IT-prosjekter-med -veiledning
Håndbok i prosjektarbeid for små og mellomstore bedrifter / Manual for Implementing Project Management in SMEs-Examples1999NTNUHovedprosjekt-Håndbok-manual prosjektarb-små-mellomstore-bedrifter
Håndbok i prosjektarbeid for små og mellomstore bedrifter. NOREL – Eksempelsamling/ Manual for Implementing Project Management in SMEs - Ex.1999NTNUDelprosjekt-håndbok-manual-prosjektarbeid-små-mellomstore-bedrifter
Benchmarking av store prosjekter1999NTNUHovedprosjekt-benchmarking-av-store-prosjekter
Informasjonsbehov i beslutnings-prosesser1998SINTEFHovedprosjekt-infobehov-i-beslutningsprosesser
Prosjektoppfølging ved regnearkverktøyet
PS-Light
1998NTNUDelprosjekt-prosjektoppfølging-ved-regnearkverktøyet
Håndbok i virksomhetsrettet prosjektstyring for små og mellomstore bedrifter1998NTNUDelprosjekt-handbok-prosjektstyring-SMB
Bedre håndtering av endringer i bygg- og anleggsprosjekt1998NTNUHovedprosjekt-bedre-håndtering-av-endringer-i-bygg-og anlegg
Kontrakt som styringsparameter for IT-prosjekter1998SINTEF/NTNUDelprosjekt-Kontrakt-som-styringsparameter-for -IT-prosjekter
Gjennomførings-modeller og kontraktsstrategier1998SINTEFHovedprosjekt-gjennomforingsmodeller-og-kontraktstategier
Styring av vedlikeholdsprosjekter - Større produksjonsstopper for utførelse av vedlikehold1998NTNUHovedprosjekt-styring-av-vedlikeholdsprosjekter
Prosjekt-terminologi1997/2011NTNU/SINTEFHovedprosjekt-prosjekt-terminologi
Programmerings-prosessen i Statsbygg1997NTNU/SINTEFDelprosjekt-programmerings-prosessen i Statsbygg
Prosjekt - Teori og Praksis1997NTNU/SINTEFHovedprosjekt-prosjekt-teori-og-praksis
Virksomhetsrettet ressurs- og kompetansestyring. Arbeidsrapport juli 19971997NTNUHovedprosjekt-arbeidsrapport-1997
Virksomhetsrettet ressurs- og kompetansestyring. Funksjonsdesign juli 971997NTNUHovedprosjekt-funksjonsdesign-1997
Virksomhetsrettet prosjektstyring for små og mellomstore bedrifter1997NTNUHovedprosjekt-virksomrettet-prosjektstyring-små-store
Kostnadsstyring i prosjekt1997NTNU Hovedprosjekt-kostnadsstyring-i-prosjektet
Bruk av kontrakter i prosjektstyringen1997SINTEFHovedprosjekt-bruk-av-kontrakter-i-prosjektstyringen
Suppliers to a building project1997SINTEFHovedprosjekt-suppliers-to-a-building-project
Prosjektstyrings-teknikker for IT-prosjekter basert på erfaringsdata1997NTNUHovedprosjekt-prosjekt-styrings-teknikker-IT-erfaring
Prosjekt-terminologi (A6, lommeformat)1997NTNUHåndbok-prosjektterminologi
Benchmarking av prosjektstyring (Delprosjekt 3)
1996NTH Forprosjekt-bench-marking-av-prosjektstyring (Delprosjekt 3)
Mindre ressurskrevende prosjektstyring1996SINTEFHovedprosjekt-mindre-ressurskrevende-prosjektstyring
Standardisering1996SINTEFDelprosjekt-Standardisering
Usikkerhet som styringsparameter ved prosjekt-gjennomføring1996NTNUDelprosjekt-usikkerhet-som-styringspar-ved-prosjektgjennomføring
Optimalt utskiftningstidspunkt1996NTNU/SINTEFHovedprosjekt-optimalt-utskft
Håndbok for gjennomføring av ekspertvurderinger (Inngangsdata til LCP og bruk av ekspertvurderinger)1996NTNU/SINTEFHovedprosjekt-håndbok-for-gjennomføring-av-ekspertvurderinger
Benchmarking av prosjektstyring1996NTNU/SINTEFHovedprosjekt-Benchmarking-av-prosjektstyring
Benchmarking av prosjektstyring. Analysehåndbok for vurdering av prosjekter. Versjon 41996NTNUHovedprosjekt-benchmarking av prosjektstyring-analysehåndbok
Enklere prosjektstyring
(Delprosjekt 2)
1995NTHForprosjekt-enklere prosjektstyring (Delprosjekt2)
Kompetanse som styringsparameter. Grunnlag for utvikling1995NTHHovedprosjekt-kompetanse-som-styringsparameter
Life Cycle Profit og Usikkerhet; Analyseverktøy for vurdering av fleksibilitet (Prototyp)1995NTHHovedprosjekt-LPC-og-usikkerhet-analyseverktøy-prototyp
Optimalt førstegangs reservedelsopplegg1995NTHHovedprosjekt-optimalt-førstegangs-res
Nye prosjektstyringsteknikker1994NTHForstudierapport-nye prosjektstyringsteknikker
Life Cycle Profit og Usikkerhet1994SINTEF Rapport-LCPogusikkerhet-kap1-4
Rapport-LCPogusikkerhet-kap5-8
Produktivitet i prosjektering1994NTHForprosjekt-produktivitet-i-prosjektering