T2-utbyggingen var ekstra utfordrende med samtidig utbygging og drift på en lufthavn som opererte tett oppunder sitt kapasitetstak.

Avinor engasjerte i 2017 SINTEF, NTNU og WSP til å evaluere T2-prosjektet for å identifisere sentrale læringspunkter og gjøre disse tilgjengelige. Hovedspørsmålene var:

  • Hva er grunnene til at de lykkes?
  • Hvilke grep tok man for å sikre at aktørene i prosjektet var i stand til å håndtere de komplekse utfordringene?

Erfaringer fra gjennomføringen ble presentert av Avinor, ÅF Advansia og GK.

Evalueringsteamet (v/Jan Alexander Langlo) presenterte læringspunkter og andre funn fra evalueringen.

Ole Jonny Klakegg ledet paneldebatten.

Vi takker alle innledere som delte sine erfaringer og engasjerte deltakere som bidro til at dette ble et vellykket seminar.

Innleggene (i pdf) kan du laste ned HER.