Årets prosjektkonferanse gikk av stabelen på BI Nydalen den 21. september

I mer enn 20 år har denne prosjektkonferansen gått av stabelen, så hva er X-faktoren etter så mange år? Jo, en god, gammel klassiker innen prosjektfaget, nemlig EFFEKTIV PROSJEKTGJENNOMFØRING.

Mange føler på trangere tider om dagen. Da blir det enda viktigere å satse på de rette prosjektene og gjøre dem rett. Vi må lykkes med å være effektive i prosjektgjennomføringen og sørge for mest mulig verdi fra investeringene vi gjør i prosjektene. En nøkkel for å ‘få mest mulig ut av minst mulig’ i prosjektsammenheng er å ta grepene som gjør at vi får:

  • Effektive prosjektteam
  • En eierstyring som fremmer effektiv prosjektgjennomføring
  • Rammebetingelser som setter fart i prosjektgjennomføringen

Vi snudde på mye i år.  Først at vi gjennomførte konferansen på BI – En spesiell takk til BI Event og Emma Ringen. Programmet startet også med 4 strømmer etterfulgt av lunsj og plenumsdel og ble avsluttet med sosial mingling med gode saker for både gane, og ikke minst øre, ved Stamhus-bandet.

Med over 24 faglige innlegg og 170 påmeldte lå alt til rette for at dette også skulle bli en sterk møtearene for faglig utvikling. Konferansen hadde fokus på hvordan skape suksess i prosjekter gjennom å være effektiv og bærekraftig, og sørge for mest mulig verdi fra investeringene som gjøres i prosjektene.

I tillegg til mange faglige innlegg så var det også lagt til rette for flere seanser med mingling hvor det ble gode diskusjoner rundt prosjektfaget.

Pleunmsekvensen, med ingen ringere enn selveste Ivar Nergaard som konferansiér startet med kjernen av prosjektet, altså folka som gjør jobben. Hvilke grep er viktig for å få til god samhandling hvor vi både jobber effektivt sammen og evner å skape ‘nye’ løsninger? Da trenger vi trygghet i prosjektteamet og positiv friksjon. Med Øyvind Kvalnes og Ragnhild Kvålshaugen.

Hva er grepene i eierstyring som fremmer effektiv prosjektgjennomføring og gode og bærekraftige løsninger? Harald Nikolaisen, Statsbygg og Elin M. Halvorsen, Equinor.

De gode grepene for å gjennomføre prosjektene våre mest mulig effektive – slik at dette ikke går på bekostning av hverken den sosiale dimensjonen – eller klima- og miljødimensjonen? Fra prat til handling, med Rolf André Bohne, NTNU, Egil Hogna, Norconsult og Bærekrafteventyrerne Jørgensen&Pedersen

Tusen takk til alle innlederne, konferansieren og ikke minst alle som deltok, delte denne dagen med oss og bidro til at dette ble en flott og minneverdig prosjektkonferanse. 

Vi gleder oss til vi ses igjen neste år!

Stemingsøyeblikk fra Prosjekt 2023