VELKOMMEN TIL FROKOSTSEMINAR 27. FEBRUAR. Dr. Stephen Mulva: "Innovate, Disrupt, Transform - DE INTERNASJONALE TRENDENE NÅR TRONDHEIM"

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar hos WSP i Granåsvegen 15 B, 7069 Trondheim.

Stephen Mulva, direktør for Construction Industry Institute (CII) deler sine tanker om hvordan prosjektbransjene står overfor en revolusjon der nye forretningsmodeller vil snu opp-ned på det meste. Hvordan møter vi denne utfordringen?

 • 0745  Frokostservering
 • 0815  Velkommen/intro ved Are-Magne Kregnes, WSP 
 • "Innovate, Distrupt, Transform" ved Stephen Mulva
 • WSP "oversetter" innlegget til norske forhold
 • Diskusjon; Hva er konsekvensene av dette for norske virksomheter?

 

Aktuelt om Stephen Mulva:

https://blog.continuumag.com/operating-system-2-0-a-construction-industry-manifesto/

http://www.constructrr.com/ep42/

https://www.construction-institute.org/events/other-industry-events/construction-operating-system-2-workshop

 

Spørsmål kan stilles til E-post: Bjørn Andersen. (Mobil: 92602882)

Påmelding til E-post: Wenche Langholm. (Mobil: 93036792.)

Det er gjesteparkering ved kortsiden av bygget som er skiltet med WSP. Det er viktig at man ikke parkerer ved andre plasser.

Kontakt WSP - 72597000 - for praktiske spørsmål.

 

 


Prestasjonsverktøyet NORDIC 10-10

Utdrag fra artikkel i Bygg.no:

Prestasjonsmålingsverktøyet kan bli viktig for virksomheter i Norge som nå møter stadig hardere internasjonal konkurranse i Norge, eller for virksomheter som ønsker å ta markedsandeler i utlandet.

Norge midt på treet

– Det er en farlig strategi å lukke øynene og si at det er en nasjonalt marked i Norge og at byggenæringen ikke trenger å forbedre seg. Vi har gjennomført en analyse for å se hvordan de norske prosjektene skiller seg ut internasjonalt. I Norge tror vi kanskje vi er flinke på prosjektgjennomføring og er langt fremme på samarbeid på tvers av verdikjeden, men det slår ikke ut i våre målinger. Vi må nok jekke oss litt ned, sier Bjørn Andersen, professor ved Institutt for maskinteknikk, NTNU og senterleder for Prosjekt Norge.

Han opplyser at de norske prosjektene er midt på treet internasjonalt.

– Men vi sikrer oss enkelte pallplasseringer, legger han til.

Verktøy for forbedringsarbeid

Andersen forteller at 25 virksomheter i byggenæringen har testet ut prestasjonsmålingsverktøyet CII 10-10 de siste par årene. Verktøyet har blitt blinket ut av Bygg21 som et verktøy for å bidra til å bedre produktiviteten i byggenæringen i Norge.

– CII 10-10 er et utmerket verktøy for å drive forbedringsarbeid både i prosjekter, bedrifter og hele bransjer i byggenæringen, sier Andersen.

Etablerer medlemseid forening

28. februar etableres den medlemseide foreningen Nordic 10-10. BNL vil stå for den formelle etableringen, mens administrasjonene av foreningen vil skje fra NTNU. Det er en ambisjon at Nordic 10-10 skal bli en organisasjon for alle de nordiske landene.

– Hva er revolusjonerende med CII 10-10?

– Dette er et verktøy som måler prosessene i detaljene som gjennomføres i byggeprosjekter. Virksomhetene som har tatt det aktivt i bruk i prosjekter, kan gjøre mange gode analyser og se hvor det eventuelt svikter i prosjektgjennomføringen. Man får også en internasjonal benchmarking mot sammenliknbare prosjekter andre steder i verden, sier han.

Vil løfte byggenæringen

Construction Industry Institute (CII) driftes av Universitetet i Austin i Texas, og benyttes blant annet i USA, Canada, Brasil. Sør-Afrika, Sør-Korea og Singapore. Nå står Norge og Finland for tur.

 

Les mer her.


Digibygg. Et av verdens første papirløse byggeprosjekt er klart til bruk

I det har Høgskolen i Østfold, avdeling Remmen, fått påbygd 1000 nye etterlengtede kvadratmeter med kontorarbeidsplasser.

Statsbyggs Digibygg er et overordnet prosjekt som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter.

Målet med digitaliseringen er alltid å ha oppdaterte tegninger, bedre kvalitet i byggeprosessen, spare tid og penger på raskere prosess og bedre HMS-arbeidet på byggeplass.

Statsbygg har ivret for digitale løsninger på byggeplass, og Veidekke har vært en pådriver fra entreprenørbransjen. Det har vært lærerikt og spennende å samarbeide om dette pilotprosjektet, sier prosjektleder Bjarni S. Einarsson i Statsbygg.

Ikke en papirtegning å se

På byggeplassen har både entreprenør og håndverkere benyttet seg av elektroniske håndholdte enheter som smarttelefoner, nettbrett og BIM-kiosker for å se den elektroniske modellen av det de skal bygge. Både byggherre Statsbygg og entreprenør Veidekke vært fornøyd med den nye teknologien.

Vi har prosjektert og planlagt det nye bygget digitalt i en bygningsinformasjonsmodell (BIM), sier Einarsson. - Det har ikke vært en papirtegning å se.

Det nye bygget består av 50 nye kontorarbeidsplasser med tilhørende fasiliteter som møterom, fellesarealer og nødvendig teknisk og bygningsmessig infrastruktur. Den nye kontorfløyen er bygget på taket av den eksiterende kantina, og byggingen er gjennomført mens skolen har vært i full drift.

Prosjektet vakte oppmerksomhet på BILT EUR i Aarhus, en internasjonal byggekonferanse i starten av oktober 2017. EU-kommunikasjonen har vist interesse for digitaliseringsprosessen, og Statsbygg har presentert prosjektet for dem. Prosjektet ble også presentert på BIM World i München i november 2017.

Her kan du lese mer om Digibygg.


Fersk doktorgrad: "Building design management in the early stages"

Vegard Knotten, som har tilknytning til Prosjekt Norge blant annet gjennom INPRO-prosjektet,  har nettopp utført en doktorgrad ved NTNU som tar sikte på å bidra til den allmenne forskningen om prosjekteringsledelse. Målet har vært å si noe om hvordan prosjekteringsledelse i tidligfase av byggeprosjekter bør håndteres.

Ett av spørsmålene som belyses er: "Hva er utfordringene i tidligfase av prosjekter?"

Det ble blant annet identifisert 10 suksessfaktorer:

 • kommunikasjon
 • beslutninger
 • planlegging
 • kunde
 • grensesnitt
 • team
 • risiko
 • kunnskapsstyring
 • HMS-fokus
 • evaluering

Her finner du link til sammendraget.

 


NORDIC 10-10. Ny forening for prestasjonsmåling i byggnæringen

Gjennomføring av bygg- og eiendomsprosjekter kan måles opp mot beste praksis i Norge og internasjonalt, etter at benchmarking-verktøyet CII 10-10 har vært prøvd ut i 25 virksomheter i Norge. Slike sammenlignende prestasjonsmålinger - benchmarking - er et vilkår for løpende utvikling og egen forbedring.

Prosjektet Prestasjonsmåling i BAE-næringen (Måleprosjektet) som ble avsluttet høsten 2017 viste at dette verktøyet er godt egnet for å drive prestasjonsmåling i BAE-næringens virksomheter og prosjekter.

Som oppfølging til pilotutprøvingen av CII 10-10 ble det vedtatt å etablere en medlemseid forening, NORDIC 10-10, for å drifte systemet i Norge slik at norske og nordiske virksomheter kan bruke verktøyet videre. Stiftelsesmøtet avholdes 28. februar 2018 hos Nelfo i Oslo, i regi av Prosjekt Norge/NTNU og BNL.

Foreningen etableres med en medlemsmasse som representerer bredden i bransjen som dermed vil være med å sikre at dette verktøyet blir tilgjengelig også i fremtiden som et virkemiddel for videre utvikling av BAE-næringen.

Spørsmål kan rettes til Bjørn Andersen, Prosjekt Norge.

 


HVA KAN EN MASTER-STUDENT TILBY DIN BEDRIFT?

Gjennom prosjekt- og masteroppgave har masterstudenter 1350 timer til en problemstilling både student og bedrift er interessert i (900 timer i masteroppgaven og 450 timer i prosjektoppgaven). Dette er et partnerskap hvor bedriften får arbeidet med problemstillinger det kanskje mangler ressurser og kompetanse til og bidrar til studentens utdanning gjennom tilrettelegging for læring. For eksempel kan studentene komme fra masterprogrammet Project Management, som er et dedikert 2-årig studie for prosjektledelse som fagfelt.

Gjennom veiledningen fra professorer ved NTNU gis en vurdering av din problemstilling, som er helt unik. Til sammenligning ville en tilsvarende vurdering av en konsulent kostet 1,7 millioner (timepris 1300 kr). Typisk forventes det av bedriften å stille opp med ca. 10-30 timer til tilrettelegging for studenten.

Vær med å forme prosjektledelse som fagfelt ved å forme fremtidens prosjektledere. Dette er gratis profilering mot NTNUs aktuelle studiemiljøer og en mulighet til å «prøve ut» potensielle arbeidstakere. Det er også en mulighet til å skreddersy kompetansen til denne arbeidstakeren.

Nytt engasjement skal i fremtiden sikre større deltakelse fra studentene ved NTNU i Prosjekt Norges arbeid.  Et samarbeid mellom Prosjekt Norge og ProMan, linjeforeningen for masterprogrammet Project Management, er opprettet for å gi engasjerte studenter større muligheter til å delta i våre aktiviteter.

 

Initiativtakere Tor Sporsem og Håvard Blø ved masterstudiet Project Management

Les mer


CoP Digital Samhandling

30. januar 2018 ble det 5. møtet i CoP Digital Samhandling (tidligere CoP Digitalisering) avholdt hos WSP i Oslo. Les mer her.