(Tabellen har sorteringsfunksjon)
ÅRPROSJEKTKONTAKTPERSON/-INFOSTRATEGI/TEMAPN-PARTNERSTATUS
2021Organisatoriske forutsetninger for simuleringerThomas ØsterlieDigitaliseringNTNUPågår
2021VDC-begreper vi begriperEilif HjelsethDigitaliseringNTNUPågår
2021BIM for prosjektledereEilif HjelsethDigitaliseringNTNUPågår
2020Informasjonssystemer for eiendomsforvaltning
Carmel Margaret LindkvistDigitaliseringNTNUPågår
2020Høyt presterende teamLars Kristian HunnSamhandlingMarstrand, NTNUAvsluttet
2020Verdibaserte avtaleformer i byggenæringenBjørn AndersenGjennomførings-modellNTNUPågår
2020Måle effekter av digitalisering i den norske byggenæringenRagnhild Kvålshaugen
DigitaliseringBI, NTNUAvsluttet
2019Kunnskapsstatus IPDLena BygballeGjennomførings-modellBIAvsluttet
2019IPLUSS - Integrasjon av Involverende Planlegging og usikkerhetsstyringNils OlssonByggeprosessNTNU, UiAAvsluttet
2019Kriminell HMSJardar LohneSeriøsitetNTNU, PolithøgskolenPågår
2019Gjentakende samarbeid i utbyggingsprosjekterRagnhild KvålshaugenGjennomførings-modellBIAvsluttet
2019Forutseende sikkerhetsindkatorer - videreutviklingEirik Albrechtsen
Sikker byggeprosessNTNUPågår
2018Bygg 21 Usikkerhetsstyring og samhandlingOle Jonny Klakegg SamhandlingNTNU, BI, WSPAvsluttet
2018Verktøykasse for kvantesprangReidar Gjersvik
Anita Moum
OmstillingsevneÅFAvsluttet
2018DelingsøkonomiSelamawit Mamo Fufa
Sofie Mellegård
BærekraftSINTEFAvsluttet
2018Nordisk samverkanAnna Kadefors
Ola Lædre
ByggeprosessKTH, NTNUAvsluttet
2017Arkitektur skaper verdiJaneche Bull BoranderVerdiskapingArkitektbedrifteneAvsluttet
2017Bygg 21 PlanstegOle Jonny Klakegg
PlanprosessNTNUAvsluttet
2017Underentreprenører og kampen mot kriminell adferd i norsk BAE-næringJardar LohneSeriøsitetNTNU, PolitihøgskolenAvsluttet
2017God sikkerhetsprestasjonEirik AlbrechtsenSikker byggeprosessNTNUAvsluttet
2016Industrialisering av byggeprosessene. Status og trenderAnita Moum
Halvard Høilund-Kaupang
Nils Olsson
Martin Bredeli
Produktiv og sikker byggeprosessSINTEFAvsluttet
2016Målverdistyring - Target Value DeliveryFrode Drevland
Olav Torp
Ole Jonny Klakegg
VerdiskapingNTNUAvsluttet
2016Samhandling og prosessledelseRagnhild KvålshaugenSamhandlingBIAvsluttet
2016Bygdin – Bygge- og anleggsnæringens industrialiseringsarenaNatalie LabonnoteIndustrialiseringSINTEFAvsluttet
2016Bygg 21 EvalueringsmodellOle Jonny KlakeggEvalueringNTNU, SINTEFAvsluttet
2015Kostnadsbevisst verdiskaping og samhandlingOle Jonny KlakeggVerdiskapingNTNU, StatsbyggAvsluttet
2015Bygg 21 Neste stegVegard Knotten
Ole Jonny Klakegg
ByggeprosessNTNUAvsluttet
2015Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næringJardar LohneSeriøsitetNTNUAvsluttet
2014Utvikling av proaktive indikatorer i BA-bransjenEirik AlbrechtsenSikker byggeprosessNTNUAvsluttet
2024Samhandling i gjennomføringsmodellar - Rapport 1 - Grunnleggande omgrep og prinspippOle Jonny KlakeggSamhandlingNTNUPågår